El Shaddai

Ik wilde je graag iets laten zien wat ik pas leerde uit het boek The Power of Motherhood van Nancy Campbell. Het is een studie op het woord: El Shaddai en heeft een diepe betekenis voor ons moeders.

El Shaddai - God almachtig- God van de voorziening in ALLES
El Shaddai is een van de namen van onze Vader.
Deze Naam heeft iets speciaals voor moeders in zich.

Het Woord uitgediept:

El betekend in het Hebreeuws: machtige, eeuwige God
Shaddai komt van het woord Shad-
Shad betekend Borst in het Hebreeuws. Shaddai betekend letterlijk: de borstvoedende

Het is een beeld van God als een voedende vrouw, Hij die ons wil sterken, beschermen, voeden en ons in Zijn armen wil nemen. El Shaddai is de God van meer dan genoeg.
Het is dus ook een beeld  van een vrouw die haar kindje voedt, 24 uur per dag. Wat een opofferende liefde om je kind te voeden. Bedenk maar eens hoeveel tijd, liefde, slaap en soms zelf pijn je hiervoor overhebt!

In El Shaddai zien we de zelfopofferende liefde van God, uitdelend en Zichzelf gevend aan ons. Hij gaf ons zijn allerbeste: Zijn Enige Zoon.

Wij laten Zijn moederhart zien wanneer wij onze kinderen dienen en onszelf opofferen door alles van onszelf te geven; afwassen, eten maken, pleisters plakken, spelen, schoonmaken, luiers verschonen, voor de 100e keer dat boekje lezen, naar de speeltuin gaan, tranen drogen, knuffelen en GA ZO MAAR DOOR.....

El Shaddai bewaard ons onder Zijn vleugels en beschermd ons als kuikens.
Ook wij als moeders beschermen onze kinderen en dragen hen onder onze vleugels. De schaduw van Zijn vleugels als een beschermplek, net zoals wij moeders voor onze toevertrouwde kinderen mogen zijn.
Dit beeld zien we in de Bijbel in Psalm 91:1,4

1: 'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op uw vertrouw ik'.

4: 'Zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild'.
Meer teksten over schuilen onder zijn vleugels vind je in: Psalm 17:8, Psalm 63: 7, Ruth 2:12 en Mattheus 23: 37

Moeder zijn is in Gods ogen dus heel belangrijk, Hij heeft zelfs Zijn eigen Naam hieraan verbonden!
Wees gezegend moeders!


Spreek LEVEN uit over je kinderen

Zegen je kinderen door Gods Woord uit te spreken en dit te laten herhalen

Onze kinderen horen gedurende de dag enorm veel 'waarheden'. Er wordt zoveel tegen ze gezegd.
Op school, op het plein, thuis, buiten of op (sport)clubjes. Kinderen nemen veel aan voor waarheid en geloven dat, omdat dat ene vriendje dat ook doet thuis, het normaal is.
De hele wereld draait om ikke, ikke en ikke. En als ik eerlijk ben, doe ik daar zelf ook zo vaak aan mee.
We zijn allemaal zo eigengericht, als het met mij maar goed gaat. Onze kinderen groeien op met de gedachte dat de wereld om hen draait. Wat een enorme verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te gaan in een leven dat een ander dient, dat Jezus dient.

Als ouders met een hoger doel voor ogen; onze kinderen naar de Here Jezus leiden, willen wij echte WAARHEID leren. Er is namelijk maar een waarheid en dat is Jezus.
Hij zegt in Johannes 14:6: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij'.
Het is dus belangrijk echte Waarheid aan te leren en hierin een voorbeeld te zijn.

Op deze manier kun je dit praktisch doen:

Neem je kind apart en vraag hem/haar je na te zeggen:

'Ik ben een kind van God'
'God heeft een plan en een doel voor mijn leven'
'Ik ben uniek en speciaal'
'Er is niemand zoals ik'
'God noemt mij bij mijn naam'
'Voordat God de aarde maakte wilde Hij dat ik geboren werd'
'Ik ben mooi van binnen en van buiten'
'Ik kies ervoor om vandaag met de Heer te wandelen'
'Ik wil luisteren naar papa en mama'
'Ik wil vandaag goede keuzes maken'
'Ik wil aardig zijn'
'Ik trek de wapenrusting van God aan:
'De helm van redding'
'De borstplaat van rechtvaardigheid'
'Het schild van geloof'
'De riem van Waarheid'
'Het zwaard van de Geest'
'Mijn voeten staan vast en ik ben klaar voor de strijd'
'Papa en mama houden van mij'
'Mijn familie houdt van mij'
'God houdt van mij'
'EN ER IS NIETS WAT IK KAN DOEN OM DAT TE VERANDEREN'

Wanneer je kinderen nog klein zijn of je hebt het onderwerp Geestelijke Wapenuitrusting nog niet behandeld, kun je dit weglaten of vervangen met andere Bijbelse waarheden.
Voor kleintjes kun je bijvoorbeeld toevoegen:

'Ik ben een schaapje van God'
'Ik hoef niet bang te zijn, want God is bij mij' enz.

Ik las dit idee op een Amerikaanse blog en het sprak me erg aan.
Door dit zelf uit te spreken over je kinderen en ze aan te kijken zegen je hen met Gods Woord.
Door hen het na te laten zeggen, spreken zij Gods Woord over hun eigen leven uit.

Geloof komt uit het horen, dit staat in Romeinen 10:17: 'Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus'
Dus door te horen, niet een keer maar opnieuw en opnieuw, gaan ze dit echt geloven!
En dat is ons doel toch? De eerste keer keek mijn zoon mij vreemd aan, maar herhaalde me toch.
Mijn plan is om dit 's morgens tijdens zijn Bijbeltijd toe te passen. Gods Woord komt nooit ledig terug ( Jesaja 55:11 )
Ik geloof dat God Zijn eigen Woord zegent in onze kinderen.

Probeer het eens en zie hoe God werkt in jouw kinderen! klik op deze link voor een printable
Veel succes ermee.
Bewust dankbaar zijn

Filipenzen 4:4-7
'Laat de Heer uw vreugde blijven, ik zeg het u nogmaals: Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en DANK Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren'.

Ben jij bewust dankbaar?
Dankbaar zijn helpt ons om positief te zijn en te genieten van mooie ervaringen. Dankbaarheid heeft invloed op onze gezondheid. Het helpt ons om met tegenslagen om te gaan en om relaties met elkaar op te bouwen.
Ik geloof zelfs dat voortdurende dankbaarheid, ondanks de omstandigheden, ons echt geluk brengt.
Onszelf gelukkig voelen is iets wat we allemaal willen, waar we naar op zoek zijn in het leven.
Dit bereik je niet door af en toe dankjewel te zeggen, maar door een dankbare instelling te hebben.

Dankzegging is God bedanken voor wat Hij heeft gegeven.

We mogen kiezen voor dankbaarheid, zelfs als we het moeilijk hebben, omdat we nu al overwonnen hebben door Jezus Christus.
'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad'   Romeinen 8:37

Dankbaar voor de relatie met Jezus en het begrijpen van Gods liefde voor ons.

God wil dat we Hem danken. God zoekt diep dankbare mensen die Hem kunnen helpen om Zijn koninkrijk te bouwen. Daarom geeft God zelf ons de opdracht om Hem te danken. Het is een soort bewustwording van wat je hebt ontvangen en wat Hij nog in petto heeft voor je.

'Dank God IN alles. want dat is de wil van God in Christus Jezus over u'. 1 Thessalonicenzen 5:18

Dus niet, dank God ONDANKS alles, maar: Dank God in alles. God is altijd goed!


Ware dankzegging berust niet op gevoel maar op de Genade in Jezus Christus.
'Laat uw hart overvloeien van dankbaarheid'   Kolossenzen 2:6-7

Hoe doe je dit praktisch??

Dank God voor geestelijke zegeningen:
 • Dat je gered bent door het bloed van Jezus, Zijn Genade is genoeg
 • het Woord van God, het antwoord op je levensvragen
 • De Heilige Geest die in je wil wonen
 • mede gelovigen om je heen
 • Gods plan met jouw leven, manieren om Hem te dienen
Ondanks alle omstandigheden in de wereld of de nare dingen die je overkomen, zijn dit rotsvaste waarheden om dankbaar voor te zijn.
Soms, als je leven zwaar voelt, zucht je constant en voel je je bedrukt en depri.
Stop voor een moment en begin met het tellen van je zegeningen.
Dank en prijs de Heer voor elke zegening. Begin met de kleine zegeningen die je eigenlijk voor lief neemt.
Vergeet nooit je Heer te danken voor Zijn geweldige liefde en redding.
Dank Hem 's morgens en 's avonds als gezin. Vergeet geen dag wat Zijn dood aan het kruis voor ons betekend.
Vergeet niet een van je kinderen, een voor een. Elk kind is een speciale zegening.

Tel je zegeningen:

Schrijf ze eens op. Onvoorstelbaar hoeveel dit er zijn en dan ben je waarschijnlijk, net als ik, nog zoveel vergeten.
Wat dacht je van de zuurstof die we mogen inademen, de vogeltjes die fluiten, de zonnestralen die ons verwarmen enzovoort.
Allemaal gekregen, niets van onszelf.

Dankbaarheid begint bij tevredenheid. Dankbaar voor de plek waar God je nu brengt/gebracht heeft.
Ondankbaarheid komt voort uit ontevredenheid.
We kiezen niet altijd voor onze omstandigheden maar we kunnen wel bewust kiezen voor vreugde in onze omstandigheden.

Door je Gods trouw en hulp te herinneren uit eerdere omstandigheden,
ontwikkel je dankbaarheid in het nu


1. Denk terug aan vorig jaar, of de laatste jaren. Waar ben je het meeste dankbaar voor?
2. Hoe is God onderdeel in elk gebied van je leven? lichamelijk, geestelijk, emotioneel, werk, gezin...
3. Schrijf 20 dagelijkse zegeningen op
4.Hoe heeft God je veranderd?
5. Denk terug aan een tijd waar God je uit een diep dal getrokken heeft.

Door dit uit te schrijven ben ik me zeer bewust geworden van alle zegeningen uit Gods hand.
Dankbaarheid is hier enorm op zijn plaats. Heb ik geleerd meer dankbaar te zijn? In vlagen misschien. Het is een houding die ik me mag aanmeten door gebed en met hulp van Hem.

Wie ben ik in Christus?

Wie ben jij in Christus?
Allereerst jij bent jij. Helemaal uniek, Er is niemand die op jou lijkt. Misschien qua uiterlijk wel een beetje, of je bent een identieke tweeling, maar dan nog ben je anders. God maakt geen fouten dus jij als jezelf mag er zijn. Zo ben je bedoeld en prachtig in Zijn ogen.

Je bent enorm geliefd weet je dat? In Jesaja 43:4 staat: Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van jou, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Dit zei God tegen zijn geliefde volk Israël maar dit geld ook voor ons. Wij zijn ook Gods kinderen geworden door het offer van Jezus aan te hebben genomen. God gaf zijn allerliefste Zoon in ruil voor ons, zodat wij niet verloren zouden gaan ( vrije vertaling Johannes 3:16-17 ) Vergeet alsjeblieft nooit dat Hij zo ontzettend veel van jou houdt, ondanks al jouw falen. Jouw zonde zal never nooit een verandering brengen in Zijn liefde.
Je kent deze brief hieronder vast wel, maar toch wil ik het je meegeven. Laat het tot je doordringen, God is dol op jou!

Vaders Liefdesbrief:
Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je   Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat   Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend      Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld       Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld     Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan     Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen       Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al     Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit   Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing        Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek  Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven    Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt       Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder     Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd    Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde  1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde  1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent  1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen   Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader       Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand    Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt       Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest  Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde   Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je       Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je     Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen    Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit      Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen   Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien  Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden    Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven  Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd      Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen  Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt    2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet   2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je    Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen  Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen      Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen  Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus    Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien       Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij          Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta    Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk      2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen      2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou   1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen  Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook    1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde     Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt  Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven    Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?      Johannes 1:12-13
Ik wacht op je          Lucas 15:11-32

je Vader Almachtig God
  


Wil je deze brief uitprinten om hem ergens op te hangen klik dan hier:  De Vaders Liefdesbrief


Niet uit eigen kracht

Een slechte dag hebben, met je verkeerde been uit bed stappen of gewoon chagrijnig zijn. Iedereen heeft die momenten denk ik. Na het schrijven van mijn laatste blog over prioriteiten stellen bedacht ik me dat zo'n hele lijst ook iemand enorm naar de keel kan grijpen.
Wat een hoop werk en verantwoordelijkheid.
Ik heb best regelmatig enorme baaldagen. Dan zit ik niet lekker in mijn vel of heb ik last van mijn hormonen. Op zo'n dag vind ik mijn prioriteiten minder belangrijk als wanneer ik me goed voel.
Dit zullen vast meerdere vrouwen herkennen. Altijd blij en liefdevol zijn terwijl je honderd en een dingen doet voor je gezin, is een pittige taak.
Wat een heerlijke gedachte dat we dit niet uit eigen kracht hoeven te doen! Want wanneer ik zwak ben, is God sterk.
'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dan laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt' -
2 Korinthe 12:9

Het is niet uit eigen kracht, maar uit Gods kracht! Als je echt geen puf hebt, moe bent of alles je teveel is, dan kan God Zichzelf laten zien door ons heen.
Hoe vaak denken we zelf alles aan te kunnen?
Of maken we 's avonds in bed het besluit om het morgen veel beter te doen?
Langzaam veranderd de Heilige Geest mij door me telkens te wijzen op het feit dat mijn eigen werk nergens toe leidt. Alleen de Heilige Geest in mij veranderd mij van binnenuit. Ik blijf namelijk falen op eigen kracht. Wat is God toch goed dat Hij genade op genade geeft.

Dus de volgende keer dat je merkt dat alles mis gaat, je geen geduld hebt met je kinderen of je man en je eigenlijk gillend weg wilt rennen, zeg je hardop: Jezus U bent mijn geduld, Heilige Geest U bent mijn vreugde, Vader U bent mijn energie. Dank U dat ik niet langer leef maar dat U in mij leeft - Galaten 2:20

We worden Godzijdank niet meer veroordeeld; 'Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld' - Romeinen 8:1. Veroordeel jezelf dus ook niet wanneer je een baaldag hebt en je spijt hebt van je reacties naar je kinderen toe. Maak het goed met je kids en geef het dan over aan Jezus. Hij staat met Zijn armen wijd open om je nieuwe moed te geven. Precies genoeg voor elke dag!Prioriteiten stellen als vrouw

Ben jij bewust bezig  met je prioriteiten? En wat zijn jouw prioriteiten eigenlijk? 
Pas geleden ben ik bewust gaan nadenken over mijn prioriteiten en deze uitgebreid gaan opschrijven.
Toen ik alles op papier had, had ik opeens heel duidelijk en overzichtelijk het doel van mijn leven voor ogen.
Het kan echt heel erg helpen om voor jezelf een overzicht te maken van wat je nu eigenlijk belangrijk in het leven vind en hoeveel tijd je daar aan wil besteden.
De Bijbel is ook hierin ons leidraad. God wil de allereerste plek in ons leven krijgen en door dat ook te doen merk je dat de andere relaties in je leven beter verlopen.
Jouw man verdiend de tweede plek en je kinderen de derde plek. Pas daarna komen werk, kerk, huis, familie, vriendinnen enz ( en niet perse op deze volgorde natuurlijk )
Misschien heb jij deze prioriteiten ook maar ik wil je uitdagen ze specifiek uit te diepen zodat je veel meer bewust word van je tijdsindeling en aandacht aan deze prioriteiten.Ik heb dat gedaan door het SMART- principe.
S staat voor specifiek, M voor meetbaar, A voor acceptabel, R voor realistisch en T voor Tijdsgebonden. Klinkt allemaal ingewikkeld maar SMART wordt gebruikt bij het maken van doelstellingen.
Het wil alleen maar zeggen dat als je bijvoorbeeld vriendinnen op prioriteit 3 of 4 hebt staan en je daar een hoop uren voor schrijft, dit wel moet passen in je gezin. Als je dus uren met je vriendinnen afspreekt en daardoor geen tijd hebt om te koken, boodschappen te doen of te wassen voor je gezin, dit niet een goede tijdsbesteding is.

Dit is mijn prioriteits-lijst waardoor je een voorbeeld krijgt hoe makkelijk het is om uit te werken en hoe handig het kan zijn:

1. Mijn relatie met de Heer is en MOET het allerbelangrijkste zijn in mijn leven. Ik ben een Jezus- volger en dit heeft effect op alles in mijn leven, ook in mijn beslissingen:
 • Ik wil graag elke dag beginnen ( als de oudste naar school is en de jongste slaapt of rustig speelt ) met Bijbellezen en gebed.
 • Ik wil graag een gebedsdagboek bijhouden & specifieke gebedsonderwerpen rouleren
 • Ik wil graag minstens 3 keer per week een preek op YouTube kijken van mijn favoriete spreker, lezen uit een christelijk (opvoed)boek of blogs lezen/kijken over christelijke onderwerpen. Ook naar christelijke podcasts luisteren valt hieronder.
 • Ik wil graag elke zondag als gezin onze gemeente bezoeken en de zondag gebruiken/ eren als feestdag. Dit is de dag van en voor de Heer.
 • Ik wil graag een keer per maand bijeenkomen met andere gemeenteleden/moeders voor Bijbelstudie en gebed.
 • Ik zing 1 keer per maand mee in het aanbiddingsteam van de kerk.
Dit klinkt allemaal ambitieus misschien, maar door routine te creëren zijn alle punten van mijn nummer 1 prioriteit haalbaar. Uiteraard niet altijd maar het is mijn streven.2. Mijn man is de liefde van mijn leven en onze huwelijk is heilig.
 • Ik sta elke dag op tijd op om hem te helpen zijn werkdag goed te beginnen. Dit doe ik door zijn brood te smeren en spullen klaar te leggen.
 • Ik maak er een punt van om mijn man sowieso elke dag een knuffel en kus te geven, bij weggaan, thuiskomst en het slapen gaan.
 • Ik zorg voor mijn man zijn 'benodigdheden'. Hier vallen zijn verzorgingsproducten, sokken, ondergoed en kleding onder. Ik vul aan waar nodig, voordat hij er om vraagt.
 • Ik begroet en verwelkom mijn man thuis, op een enthousiaste en blije manier.
 • Ik zorg voor lekker eten, een opgeruimd en warm thuis.
 • Ik verzin verassingen en date-nights, minimaal 1 keer per maand.
 • Ik probeer hem niet op zijn tekortkomingen te wijzen en accepteer hem zoals Christus mij accepteert.
 • We bidden samen, lezen samen uit Gods Woord en doen samen studie
Let wel: dit gaat absoluut niet vlekkeloos, ik heb nog een hele hoop te leren, maar het is wederom mijn streven.3. Onze kinderen zijn een geschenk en zegen van God, zo wil ik hen behandelen en een liefdevolle relatie creëren en onderhouden. Mijn grootste wens en doel is om onze kinderen bij de Heer te brengen, hen Bijbels onderwijs te geven en de genade & liefde van Jezus Christus te laten zien en aan te leren:
 • Ik wil met intentie luisteren, met hen spelen en knuffelen zonder afgeleid te zijn door telefoon of tv
 • Ik wil graag samen Bijbeltijd houden en persoonlijk bidden
 • Ik wil graag praten over de lessen van Jezus en de liefde van God, gedurende de dag en een voorbeeld zijn
 • Ik wil onze kinderen kennis laten maken met aanbiddingsmuziek op de achtergrond
 • Een speciale date plannen met ieder kind persoonlijk waarin we iets gezelligs doen, alleen wij tweetjes
 • Ik wil graag tijd en aandacht besteden aan het bedritueel, ook als ik moe ben
 • Knuffels, aanraking en kusjes zijn een bevestiging van mijn liefde en Gods liefde aan hen.
 • Het creëren van familie-herinneringen/tradities door spelletjes te doen, te schrijven in een mama en ik boek of door gekke dingen te verzinnen en te doen.
 • Ik wil onze kinderen verantwoordelijkheden aanleren door het meewerken in het huishouden als onderdeel van het team 'gezin'.


4. Als (bijna) thuisblijfmoeder en huisvrouw vind ik het belangrijk om een schoon huis te hebben, gezonde voeding aan te bieden aan mijn gezin & milieubewuste keuzes te maken in het huishouden:
 • Ik werk volgens een schoonmaakschema
 • Ik verwacht geen perfectie van mijzelf of van mijn gezinsleden
 • Ik plan de maaltijden en doe daar de boodschappen voor
 • Ik wil minder pakjes, zakjes of voorverpakte etenswaren gebruiken
 • Ik wil milieubewuster omgaan met verpakkingsmaterialen en schoonmaakmiddelen
 • Schoonmaken en andere huishoudactiviteiten probeer ik zoveel mogelijk tijdens schooltijden en slaapjes te doen.
 • Ik leg mijn kleding 's avonds klaar, kleed mij als eerste 's morgens aan en probeer door mijn houding en zachte stem ( zie Spreuken 15:1 ) de sfeer in huis op een positieve manier te beïnvloeden.


En als laatste punt 5. Vrije tijdsinvulling thuis of elders:
 • Ik wil graag beter leren naaien op de naaimachine
 • Ik wil hobby's oppakken zoals voedsel inmaken, schoonmaakmiddelen maken of brood bakken
 • Ik wil meer boeken lezen
 • Ik spreek af met vriendinnen 's avonds of onder schooltijd
 • Ik wil meer DIY projectjes van Pinterest aanpakken

Ik heb een nog een lange weg te gaan, maar ik heb mijn doelen voor ogen, op papier en heel duidelijk.

Ik heb geen grotere ambitie dan een liefdevolle vrouw en moeder te zijn. God heeft dit verlangen in mijn hart gelegd. Dit is al het werk dat ik wil doen, er bestaat geen betere baan. Dit is mijn hoogste roeping in dit leven!!

Succes met het nadenken over en misschien wel maken van een prioriteitenlijst!

De Bijbel in ons gezin

Zie, kinderen zijn het eigendom van de Here, de vrucht van de schoot is Zijn beloning - Psalm 127: 3

Een moederhart dat overloopt van liefde; dat is wat God mij gaf,  pas jaren nadat onze eerste zoon geboren werd. Natuurlijk hield ik wel heel erg veel van hem, maar mijn rol als moeder op Gods manier aanvaarden, is pas van de laatste jaren.
Hoe bijzonder is het om kinderen uit Zijn hand te ontvangen! Kinderen zijn bijzonder, wonderlijk en gemaakt naar Gods evenbeeld. Zwanger mogen raken, jouw kindje 9 maanden koesteren en gezond ter wereld brengen is naar mijn idee het meest bijzondere wonder op aarde.
En zeker niet vanzelfsprekend. Na onze eerste zoon kregen we de diagnose secundaire infertiliteit zonder enige hoop of kans op vruchtbaarheid.
Ik heb geen groter verdriet gekend als leven als onvruchtbare vrouw, terwijl we zonder problemen een kindje gekregen hadden. Meer schrijven hierover doe ik misschien later, voor nu laat ik het hierbij.
Jaren laten kregen we een prachtige adoptiezoon en zijn we dolgelukkig met twee jongens.
Wat een zegen maar ook een enorme verantwoording! Onze kinderen over onze Hemelse Vader vertellen is een fantastisch voorrecht dat zowel mijn man en ik erg serieus nemen.
Hoe we dit praktisch aanpakken wil ik hieronder vertellen:

1. Allereerst, GEBED. Bidden voor je kinderen is naar mijn mening het aller belangrijkst! Het is wat God ons opdraagt! Je kunt in Spreuken 31:2 het volgende lezen: 'Zoon van mijn geloften; waar ik voor gebeden heb en Hem aan God toegewijd heb'.
In gebed kun je je kinderen opdragen aan Hem, God vragen om hun persoonlijke redding, hun toekomst en karaktereigenschappen. Het is alleen Hij en Hij alleen die dit bij onze kinderen teweeg kan brengen. Wees hier trouw in en bid bijvoorbeeld elke dag voor een bepaald onderwerp voor je kinderen. Zo bid ik maandag persoonlijk voor elk van onze kinderen, dinsdag voor hun geloofsleven en redding enz.
Op deze manier bid je een week rond!

2. Maak een gewoonte van gezamenlijk Bijbellezen en gebed aan tafel. Wij lezen sowieso 's morgens aan tafel een stukje en bidden samen voor deze dag.
's Avonds schiet het er weleens bij in omdat de kleinste (1 jr) het moeilijk vindt om stil te zitten in zijn kinderstoel. Maar gebed of zingen doen we altijd.
Wanneer de jongste op bed ligt maken we een speciaal moment voor de oudste. Wanneer hij gedoucht heeft en klaar is voor bed verzamelen we ons op de bank. Mijn man kiest dan een Bijbelgedeelte dat van toepassing is geweest op de gebeurtenissen van de dag of iets wat belangrijk is. We lezen en praten over dit stuk en bedenken hoe we dit praktisch kunnen toepassen in ons leven.
Betrek de Bijbel op het leven van alle dag als leermomenten voor je kinderen en voor jezelf.
Na een kringgebed waarin we allemaal voor iets persoonlijks danken en bidden, zingen we een lied.
Onze zoon wil vaak graag een lied op YouTube bekijken. We zingen mee met Meester Richard, Opwekking of onze favoriete Amerikaanse worshipbands

Het is echt bijzonder om je kind mee te zien zingen met aanbiddingsmuziek. Gods Geest beweegt in onze kinderen,  om Hem te aanbidden en te prijzen.
Na het zingen bespreken we de dag van morgen en is het bedtijd.
Op deze manier hebben we al heel wat onderwerpen besproken die passen in de belevingswereld van een 9-jarige jongen. Bijvoorbeeld taalgebruik, omgaan met anderen en hoe los je ruzie op. Maar ook christenvervolging in de wereld, armoede of oorlogen waar we voor mogen bidden.
We willen onze kinderen leren dat leven in Nederland een voorrecht is.

3. Bijbelteksten memoriseren.
Door Bijbelteksten te memoriseren geef je je kinderen Levend Brood mee voor de toekomst.
Elke morgen bij het ontbijt komt de tekst van de week op tafel. Onvoorstelbaar hoe snel onze oudste zoon de teksten leert. We blijven herhalen totdat we zowel de tekst als de verwijzing naar het Bijbelboek kennen. Door deze teksten te gebruiken gedurende de dag op diverse momenten wordt Gods Woord een hartzaak.

4. Bijbeltijd
Elke morgen maken we tijd om Bijbeltijd te doen samen. Voordat school begint lezen we samen uit de Bijbel en bidden we. We maken gebruik van Bijbelstudie boekjes waarin puzzeltjes en raadsels staan of doen een schrijf-challenge waarin onze oudste Bijbelteksten opzoekt en overschrijft.
We kiezen een thema ( bijvoorbeeld dankbaarheid of liefde ) en lezen daarover.
We dwingen niet, dus als hij echt geen zin heeft slaan we een dag over.
Dwingen leidt tot afkeer naar mijn mening.

5. Als gezin naar de kerk.
Als laatste ( voor nu ) natuurlijk de kerkgang. Hoe belangrijk is het om een voorbeeld hierin te zijn!
Wij zullen nooit, waar onze kinderen bij zijn, zeggen dat we geen zin hebben om te gaan. Zaterdagavond geven we al aan dat we de volgende dag naar de gemeente gaan. Altijd met enthousiasme in onze stem. De zondag is een feestdag!
Niet naar de kerk gaan is geen optie. We gaan gewoon graag!
En natuurlijk hebben we weleens geen zin maar dan zijn we duidelijk: we komen niet altijd om iets te halen in Gods huis, maar juist om iets te brengen, namelijk onze lofprijs en aanbidding.

'Houd de geboden die Ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat'  Deuteronomium 6:6
Hoe vertel jij je kinderen over Gods machtige werken en Zijn wil voor ons leven?


Thuis

Ik ben als moeder op de plek waar ik hoor, thuis.
Ik heb het meest belangrijke beroep in de wereld, ik train mijn kinderen, de volgende generatie, door een stabiel. liefdevol en vredig thuis aan mijn gezin te bieden.
Het is een eeuwig beroep, het stopt niet.

Je huis is de plek die God gekozen heeft voor jou om tot je doel te komen.
Het is een aangewezen plek.
Het is de plek die God heeft aangewezen om jouw kinderen op te voeden.
Het is de plek die God geeft om van je kinderen te genieten en waar er mooie herinneringen gemaakt worden. - Nancy Campbell / Above Rubies


Hou jij van je huis? Voel jij je thuis? Is jouw huis ook echt jouw thuis?
Of droom je vaak van een andere plek, een groter huis op een andere plek? Ben jij tevreden met jouw veilige plek op jouw stukje grond?
Zijn het de muren, de inrichting, de straat of de buren die jouw huis een thuis maken?
Of is jouw gezin de reden waarom jouw huis thuis is?

Paulus zegt in Filipenzen 4: 11 ' Ik heb geleerd om onder alle omstandigheden tevreden te zijn, of het nu veel of weinig is'.
Hier mag ik over nadenken wanneer ik droom van groter, mooier en beter.
En wanneer we ergens ons onbereikbare droomhuis zien, denk ik graag aan de New King James Bijbelvertaling waarin Jezus zegt in Johannes 14:4 : 'In my Fathers house are many mansions, if it were not so, I would have told you so'.
Een mansion betekent in het Engels een Herenhuis!  We zullen er bij Heer riant bijzitten :-)


Thuis is jouw eigen fijne plekje waar je, op jouw geheel eigen manier, mag genieten van wat de Heer geeft. De plek waar jouw kinderen en man het liefste zijn.

In een wereld waarin zoveel kinderen en mensen geen echt thuis hebben of hebben gekend kunnen wij het verschil maken voor ons gezin! Wat een rijkdom om onze plek te maken tot een veilige haven.
Wijd je hart aan het eren van je man

Op de dag dat je 'Ja ik wil' zei, werd je een eenheid met je man. Op die dag mocht je beginnen met het leven als echtgenote. Een heel nieuw leven, nu samen met de persoon die de Heer aan je gaf.
Echtgenote zijn komt met verantwoordelijkheden, dat kun je terug lezen in oudere blogs.
Ik wil nog eens wat dieper ingaan op de praktische manier waarop je jouw roeping als 'vrouw van' in mag vullen. Op Gods manier, zodat je Hem eert, zoals de tekst uit 1 Kor 10:31 zegt: Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God

Je hart toewijden aan je man is een keuze. Een besluit om hem, na de Heer, op de eerste plek in je hart te zetten. Deze keuze vraagt om actie, uit je woorden en daden laat je zien dat jouw man daadwerkelijk nummer 1 is in jouw leven.
Begin met je man ongelofelijk te verwennen met van alles zoals tijd, aandacht, aanraking, seks, lekker eten, verantwoordelijkheid en leiderschap.
Verwen hem zo dat hij er niet onderuit kan en wel moet opmerken: 'zeg, wat is er met jou aan de hand'? Dan kun je vertellen dat je hiermee de Heer wil dienen!

Hoe kun je dit praktisch doen?
Allereerst, bedenk hoe jij op hem reageert als hij thuiskomt, iets tegen je zegt of wat van je vraagt.
Verwelkom jij hem thuis na een lange dag met een glimlach, een kus en knuffel? Laat je hem merken dat je blij bent dat hij er weer is? En als hij tegen je praat, kijk je hem dan aan?
Zucht je als hij iets van je vraagt of reageer je positief op hem (ook al heb je er geen zin in)?

Spreek nooit negatief over je man tegen vriendinnen of (schoon)moeder. Neem jezelf voor om zaken die moeilijk zijn binnen jullie huwelijk alleen met God en je man te bespreken. Het gaat niemand wat aan dat je man zus of zo doet of laat. Ons huwelijk is heilig en ik wil er geen anderen in betrekken.
Wat je vooral juist wel moet doen is hem ophemelen! Waar hij bij is en wanneer je zonder hem bent.

Raak je man is wat vaker aan! Als je op de bank zit voor de tv, pak zijn hand dan vast of geef hem een voetmassage. Neem eens zelf initiatief tot seks en laat hem weten dat jij hem nog steeds ontzettend aantrekkelijk vind.  Plan een date night thuis of een verrassingsetentje ergens. In ons geval gaan de kinderen op tijd naar bed nadat ze iets gegeten hebben wat ze lekker vinden. Dek de tafel, brandt mooie kaarsjes  en zet een zacht (aanbiddings)muziekje op.
Serveer je man dan jouw kookkunsten en sluit af met een dessert voor twee!

Plan eens speciale uitjes of bereid verrassingen voor. Dat kan van alles zijn, haal hem uit zijn werk op en ga ergens wat drinken. Of bel de oppas en neem hem mee naar de film of ga bowlen.
Koop eens datgene wat hij al zo graag wilde hebben.

Verrassingen laten merken dat jij je man belangrijk vind. Hoe meer je jouw liefde toont aan je man, hoe meer je er op den duur voor terugkrijgt. Je man kan niet anders als jou met vernieuwde ogen bekijken. En als je geluk hebt, doet hij hetzelfde terug.Hoe verras jij je man?


De volgorde van het huisgezin


De Bijbel beschrijft deze volgorde voor het gezin: Christus, de man, de vrouw en vervolgens de kinderen.
Dat kunnen we lezen in 1 Korinthiers 11:3 Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Als God zelf deze volgorde heeft aangesteld mag er zeker van zijn dat dit de beste manier is.

Als vrouwen kunnen we snel het gevoel hebben dat wij verantwoordelijk zijn voor alle gang van zaken rondom huis en gezin. En dat wij het beste weten wat goed is voor de kinderen. Of hoe we ons geld besteden. Vaak denken wij het wel even te regelen. Hierbij kunnen wij als het ware het leiderschap van onze man vergeten. Want zoals de tekst beschrijft, onze man is ons hoofd.

Hoe kunnen we dit nu op een Bijbelse manier zien?
In Efeziërs 5:25-28 staat:  “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam"

De man word dus opgedragen zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. Dat betekend dat hij dus niet van alles zal eisen van je, of je zal commanderen. Zo'n man mag van mij 'mijn hoofd' zijn. Ik weet namelijk dat als hij Gods Woord ook volgt, hij mij niet als een klein kind zal behandelen en ik alles hoef te verantwoorden.
In ons huwelijk is mijn man eindverantwoordelijk in zaken als belangrijke beslissingen of bijvoorbeeld grote aankopen. En daar heb ik het niet moeilijk mee, beslissingen maken doen we namelijk samen. We praten erover, wegen voor- en nadelen af en kijken of we het eens zijn met elkaar. Mijn man hakt dan de knoop door!

Hoe kun je dit praktisch aanpakken als je gewend bent om zelf alle beslissingen te nemen, je zin door te drijven in bepaalde zaken of wanneer jij 'de broek in huis' aanhebt omdat je man zijn rol als hoofd van het gezin niet op zich neemt?
Begin door jezelf af te vragen wie er in jouw huwelijk de knopen doorhakt. Doe jij dat altijd en overleg je vaak niet met je man of deel je mee dat je iets besloten hebt? Probeer dan de volgende keer te overleggen. Bel hem op of bespreek thuis wat hij van jouw plan/idee vindt. Vertel hem dan ook dat de Bijbel zegt dat hij het hoofd van het gezin hoort te zijn en dat jij hem daar meer ruimte voor wilt geven. Dit kost oefening en tijd. Je man vind bepaalde zaken misschien niet zo belangrijk en zal jou daar dan de verantwoordelijkheid voor geven, en dat is logisch. Als vrouw run je nu eenmaal een huishouden.

Wanneer vrienden of familie ons uitnodigen voor iets, check ik eerst of mijn man dit ziet zitten en of hij niet andere plannen heeft. Of als ik met vriendinnen 's avonds afspreek check ik of hij niet al iets op de agenda heeft staan.
Voordat ik een shopuitje plan vraag ik mijn man of dit past in ons budget. Voordat ik in vakanties mijn kinderen mee wil nemen naar dierentuin en pretpark, overleg ik eerst even.  
Niet zo van: 'mag ik alsjeblieft', maar meer van: 'ik zat te denken om de kids daar en daar mee naar toe te nemen, leuk toch? Wat vind jij'?

Als je dit moeilijk vind, kun je jezelf afvragen: Behandel ik mijn man zoals ik Christus zou behandelen?
Door je man dit leiderschap 'te gunnen' of aan te bieden, toon je respect.

Hiermee zijn we onze man tot zegen en daarmee dus de Heer!
Hoe is dit bij jou thuis?

bron afbeelding


Hoe mag ik een hulp zijn voor mijn man?

God heeft ons dus geschapen als hulp van onze man ( schreef ik eerder over in deze blog )
Hoe kunnen we dit als vrouwen die God willen dienen op elk gebied in ons leven praktisch doen?
Door de tijd heen heb ik hier vele boeken over mogen lezen, blogs over gezocht en het in de praktijk mogen uitvoeren.
Wat is nu eigenlijk een hulp/helper?  Het woordenboek geeft o.a. deze definitie: handeling om iemand steun of bijstand te verlenen, het samenwerken aan iets; hulp; hulp; het helpen; zorg voor mensen in nood.

De bedoeling is dus om onze man te helpen met dingen in zijn dagelijks leven. Waarmee, dat kan van alles zijn! Om erachter te komen waar je man hulp bij zou willen, is het gewoon aan hem vragen natuurlijk het makkelijkst. Ga eens een gesprek aan met je man, en geef aan dat je hem meer wil helpen om zijn dag prettig te laten verlopen. Grote kans dat hij je verbaasd aankijkt! Misschien heeft hij wel geen idee waar je hem mee zou kunnen helpen, en is het zaak je in zijn dag te verdiepen waardoor je dingetjes vind die je voor hem kan doen.
Ik geloof dat je man willen helpen eigenlijk je man zegenen betekend. Je zegent je man met jouw hulp, tijd en liefde.
Veel mannen zijn het niet gewend om deze nederige houding van ons vrouwen te ontvangen. Hierdoor zijn ze zich ook niet bewust van gebieden in hun leven waar wij als vrouwen iets in zouden kunnen betekenen.

Wat zouden deze dingen kunnen zijn? Begin vooral klein en denk bijvoorbeeld aan: zijn sokkenlade uitzoeken! Haal de sokken met gaten eruit, match alle sokken en repareer kapotte items of koop nieuwe sokken. Mijn man is hier harstikke blij mee! Maak zijn kledingkast netjes, bekijk of er knoopjes aan bepaalde kledingstukken gezet moeten worden of genaaid.

Is er papierwerk dat er uitgezocht moet worden? Kun je dit voor hem organiseren, in nieuwe mappen herschikken en tabbladen maken zodat zijn werk overzichtelijker wordt?

Mijn man gaf op een dag aan dat hij zijn brood smeren voor werk een lastig klusje vind. Hij gaf zelfs toe dat het hem veel tijd kost omdat hij 's morgens nog niet zo wakker is en het hem zwaar valt.
Voor mij is brood smeren een fluitje van een cent en dus doe ik dat nu elke morgen.
En over ontbijt gesproken, mijn man moet er 's ochtend vroeg uit voor zijn werk en zat vaak alleen te ontbijten omdat ik nog even wilde blijven liggen.
Twee jaar terug besloot ik om er samen met mijn man uit te gaan en gezellig aan tafel te ontbijten.
Dat was even slikken want mijn bed is elke morgen heerlijk warm. Maar hierin wil ik mijn man zegenen en wat blijkt, ik wil niet meer zonder! Nu zitten we met kids en al om 06:30 aan de ontbijttafel en kunnen we samen de dag beginnen met de Bijbel en Gebed. Wat een rijke zegen van boven.

Ik hoop je hiermee een aantal praktische ideeën te hebben gegeven. Ik heb nog veel meer manieren ontdekt om je man te zegenen, die komen in volgende blogs.

Veel zegen in het zegenen van je man toegewenst!

Hebben jullie nog meer ideeën om je man tot hulp te zijn?