Wie ben ik in Christus?

Wie ben jij in Christus?
Allereerst jij bent jij. Helemaal uniek, Er is niemand die op jou lijkt. Misschien qua uiterlijk wel een beetje, of je bent een identieke tweeling, maar dan nog ben je anders. God maakt geen fouten dus jij als jezelf mag er zijn. Zo ben je bedoeld en prachtig in Zijn ogen.

Je bent enorm geliefd weet je dat? In Jesaja 43:4 staat: Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van jou, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Dit zei God tegen zijn geliefde volk Israël maar dit geld ook voor ons. Wij zijn ook Gods kinderen geworden door het offer van Jezus aan te hebben genomen. God gaf zijn allerliefste Zoon in ruil voor ons, zodat wij niet verloren zouden gaan ( vrije vertaling Johannes 3:16-17 ) Vergeet alsjeblieft nooit dat Hij zo ontzettend veel van jou houdt, ondanks al jouw falen. Jouw zonde zal never nooit een verandering brengen in Zijn liefde.
Je kent deze brief hieronder vast wel, maar toch wil ik het je meegeven. Laat het tot je doordringen, God is dol op jou!

Vaders Liefdesbrief:
Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je   Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat   Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend      Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld       Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld     Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan     Handelingen 17:28
Je bent uit Mij voortgekomen       Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al     Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit   Efeziërs 1:4
Je bent geen vergissing        Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek  Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven    Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt       Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder     Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd    Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde  1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde  1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent  1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen   Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader       Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand    Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt       Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest  Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde   Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je       Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je     Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen    Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit      Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen   Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien  Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden    Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven  Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd      Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen  Efeziërs 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt    2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet   2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je    Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen  Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen      Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen  Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus    Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien       Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij          Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta    Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk      2 Corinthiërs 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen      2 Corinthiërs 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou   1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen  Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook    1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde     Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt  Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven    Efeziërs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?      Johannes 1:12-13
Ik wacht op je          Lucas 15:11-32

je Vader Almachtig God
  


Wil je deze brief uitprinten om hem ergens op te hangen klik dan hier:  De Vaders Liefdesbrief


4 opmerkingen:

 1. Heel mooi en goed om steeds in gedachten te houden, vooral als ik tegen mijn tekortkomingen als vrouw en moeder aanloop. Omdat ik mag weten: Gods Liefde en Genade overstijgen alles. Hij kent me door en er is altijd nieuwe hoop en kracht in Hem te vinden. Wat is God goed voor ons! Bedankt weer voor deze bemoedigende blog. Groetjes El

  BeantwoordenVerwijderen
 2. dankjewel!
  Gods zegen voor deze week!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik kreeg deze liefdesbrief ooit van een oudere vrouw op het moment dat er niets moois meer in mijn leven te vinden was. Bijna niets moois meer. Het was een geweldige troost.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. wat bijzonder.. God vindt altijd een manier om ons te troosten!

  BeantwoordenVerwijderen