Spreek LEVEN uit over je kinderen

Zegen je kinderen door Gods Woord uit te spreken en dit te laten herhalen

Onze kinderen horen gedurende de dag enorm veel 'waarheden'. Er wordt zoveel tegen ze gezegd.
Op school, op het plein, thuis, buiten of op (sport)clubjes. Kinderen nemen veel aan voor waarheid en geloven dat, omdat dat ene vriendje dat ook doet thuis, het normaal is.
De hele wereld draait om ikke, ikke en ikke. En als ik eerlijk ben, doe ik daar zelf ook zo vaak aan mee.
We zijn allemaal zo eigengericht, als het met mij maar goed gaat. Onze kinderen groeien op met de gedachte dat de wereld om hen draait. Wat een enorme verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te gaan in een leven dat een ander dient, dat Jezus dient.

Als ouders met een hoger doel voor ogen; onze kinderen naar de Here Jezus leiden, willen wij echte WAARHEID leren. Er is namelijk maar een waarheid en dat is Jezus.
Hij zegt in Johannes 14:6: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij'.
Het is dus belangrijk echte Waarheid aan te leren en hierin een voorbeeld te zijn.

Op deze manier kun je dit praktisch doen:

Neem je kind apart en vraag hem/haar je na te zeggen:

'Ik ben een kind van God'
'God heeft een plan en een doel voor mijn leven'
'Ik ben uniek en speciaal'
'Er is niemand zoals ik'
'God noemt mij bij mijn naam'
'Voordat God de aarde maakte wilde Hij dat ik geboren werd'
'Ik ben mooi van binnen en van buiten'
'Ik kies ervoor om vandaag met de Heer te wandelen'
'Ik wil luisteren naar papa en mama'
'Ik wil vandaag goede keuzes maken'
'Ik wil aardig zijn'
'Ik trek de wapenrusting van God aan:
'De helm van redding'
'De borstplaat van rechtvaardigheid'
'Het schild van geloof'
'De riem van Waarheid'
'Het zwaard van de Geest'
'Mijn voeten staan vast en ik ben klaar voor de strijd'
'Papa en mama houden van mij'
'Mijn familie houdt van mij'
'God houdt van mij'
'EN ER IS NIETS WAT IK KAN DOEN OM DAT TE VERANDEREN'

Wanneer je kinderen nog klein zijn of je hebt het onderwerp Geestelijke Wapenuitrusting nog niet behandeld, kun je dit weglaten of vervangen met andere Bijbelse waarheden.
Voor kleintjes kun je bijvoorbeeld toevoegen:

'Ik ben een schaapje van God'
'Ik hoef niet bang te zijn, want God is bij mij' enz.

Ik las dit idee op een Amerikaanse blog en het sprak me erg aan.
Door dit zelf uit te spreken over je kinderen en ze aan te kijken zegen je hen met Gods Woord.
Door hen het na te laten zeggen, spreken zij Gods Woord over hun eigen leven uit.

Geloof komt uit het horen, dit staat in Romeinen 10:17: 'Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus'
Dus door te horen, niet een keer maar opnieuw en opnieuw, gaan ze dit echt geloven!
En dat is ons doel toch? De eerste keer keek mijn zoon mij vreemd aan, maar herhaalde me toch.
Mijn plan is om dit 's morgens tijdens zijn Bijbeltijd toe te passen. Gods Woord komt nooit ledig terug ( Jesaja 55:11 )
Ik geloof dat God Zijn eigen Woord zegent in onze kinderen.

Probeer het eens en zie hoe God werkt in jouw kinderen! klik op deze link voor een printable
Veel succes ermee.
Bewust dankbaar zijn

Filipenzen 4:4-7
'Laat de Heer uw vreugde blijven, ik zeg het u nogmaals: Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en DANK Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren'.

Ben jij bewust dankbaar?
Dankbaar zijn helpt ons om positief te zijn en te genieten van mooie ervaringen. Dankbaarheid heeft invloed op onze gezondheid. Het helpt ons om met tegenslagen om te gaan en om relaties met elkaar op te bouwen.
Ik geloof zelfs dat voortdurende dankbaarheid, ondanks de omstandigheden, ons echt geluk brengt.
Onszelf gelukkig voelen is iets wat we allemaal willen, waar we naar op zoek zijn in het leven.
Dit bereik je niet door af en toe dankjewel te zeggen, maar door een dankbare instelling te hebben.

Dankzegging is God bedanken voor wat Hij heeft gegeven.

We mogen kiezen voor dankbaarheid, zelfs als we het moeilijk hebben, omdat we nu al overwonnen hebben door Jezus Christus.
'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad'   Romeinen 8:37

Dankbaar voor de relatie met Jezus en het begrijpen van Gods liefde voor ons.

God wil dat we Hem danken. God zoekt diep dankbare mensen die Hem kunnen helpen om Zijn koninkrijk te bouwen. Daarom geeft God zelf ons de opdracht om Hem te danken. Het is een soort bewustwording van wat je hebt ontvangen en wat Hij nog in petto heeft voor je.

'Dank God IN alles. want dat is de wil van God in Christus Jezus over u'. 1 Thessalonicenzen 5:18

Dus niet, dank God ONDANKS alles, maar: Dank God in alles. God is altijd goed!


Ware dankzegging berust niet op gevoel maar op de Genade in Jezus Christus.
'Laat uw hart overvloeien van dankbaarheid'   Kolossenzen 2:6-7

Hoe doe je dit praktisch??

Dank God voor geestelijke zegeningen:
  • Dat je gered bent door het bloed van Jezus, Zijn Genade is genoeg
  • het Woord van God, het antwoord op je levensvragen
  • De Heilige Geest die in je wil wonen
  • mede gelovigen om je heen
  • Gods plan met jouw leven, manieren om Hem te dienen
Ondanks alle omstandigheden in de wereld of de nare dingen die je overkomen, zijn dit rotsvaste waarheden om dankbaar voor te zijn.
Soms, als je leven zwaar voelt, zucht je constant en voel je je bedrukt en depri.
Stop voor een moment en begin met het tellen van je zegeningen.
Dank en prijs de Heer voor elke zegening. Begin met de kleine zegeningen die je eigenlijk voor lief neemt.
Vergeet nooit je Heer te danken voor Zijn geweldige liefde en redding.
Dank Hem 's morgens en 's avonds als gezin. Vergeet geen dag wat Zijn dood aan het kruis voor ons betekend.
Vergeet niet een van je kinderen, een voor een. Elk kind is een speciale zegening.

Tel je zegeningen:

Schrijf ze eens op. Onvoorstelbaar hoeveel dit er zijn en dan ben je waarschijnlijk, net als ik, nog zoveel vergeten.
Wat dacht je van de zuurstof die we mogen inademen, de vogeltjes die fluiten, de zonnestralen die ons verwarmen enzovoort.
Allemaal gekregen, niets van onszelf.

Dankbaarheid begint bij tevredenheid. Dankbaar voor de plek waar God je nu brengt/gebracht heeft.
Ondankbaarheid komt voort uit ontevredenheid.
We kiezen niet altijd voor onze omstandigheden maar we kunnen wel bewust kiezen voor vreugde in onze omstandigheden.

Door je Gods trouw en hulp te herinneren uit eerdere omstandigheden,
ontwikkel je dankbaarheid in het nu


1. Denk terug aan vorig jaar, of de laatste jaren. Waar ben je het meeste dankbaar voor?
2. Hoe is God onderdeel in elk gebied van je leven? lichamelijk, geestelijk, emotioneel, werk, gezin...
3. Schrijf 20 dagelijkse zegeningen op
4.Hoe heeft God je veranderd?
5. Denk terug aan een tijd waar God je uit een diep dal getrokken heeft.

Door dit uit te schrijven ben ik me zeer bewust geworden van alle zegeningen uit Gods hand.
Dankbaarheid is hier enorm op zijn plaats. Heb ik geleerd meer dankbaar te zijn? In vlagen misschien. Het is een houding die ik me mag aanmeten door gebed en met hulp van Hem.