El Shaddai

Ik wilde je graag iets laten zien wat ik pas leerde uit het boek The Power of Motherhood van Nancy Campbell. Het is een studie op het woord: El Shaddai en heeft een diepe betekenis voor ons moeders.

El Shaddai - God almachtig- God van de voorziening in ALLES
El Shaddai is een van de namen van onze Vader.
Deze Naam heeft iets speciaals voor moeders in zich.

Het Woord uitgediept:

El betekend in het Hebreeuws: machtige, eeuwige God
Shaddai komt van het woord Shad-
Shad betekend Borst in het Hebreeuws. Shaddai betekend letterlijk: de borstvoedende

Het is een beeld van God als een voedende vrouw, Hij die ons wil sterken, beschermen, voeden en ons in Zijn armen wil nemen. El Shaddai is de God van meer dan genoeg.
Het is dus ook een beeld  van een vrouw die haar kindje voedt, 24 uur per dag. Wat een opofferende liefde om je kind te voeden. Bedenk maar eens hoeveel tijd, liefde, slaap en soms zelf pijn je hiervoor overhebt!

In El Shaddai zien we de zelfopofferende liefde van God, uitdelend en Zichzelf gevend aan ons. Hij gaf ons zijn allerbeste: Zijn Enige Zoon.

Wij laten Zijn moederhart zien wanneer wij onze kinderen dienen en onszelf opofferen door alles van onszelf te geven; afwassen, eten maken, pleisters plakken, spelen, schoonmaken, luiers verschonen, voor de 100e keer dat boekje lezen, naar de speeltuin gaan, tranen drogen, knuffelen en GA ZO MAAR DOOR.....

El Shaddai bewaard ons onder Zijn vleugels en beschermd ons als kuikens.
Ook wij als moeders beschermen onze kinderen en dragen hen onder onze vleugels. De schaduw van Zijn vleugels als een beschermplek, net zoals wij moeders voor onze toevertrouwde kinderen mogen zijn.
Dit beeld zien we in de Bijbel in Psalm 91:1,4

1: 'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op uw vertrouw ik'.

4: 'Zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild'.
Meer teksten over schuilen onder zijn vleugels vind je in: Psalm 17:8, Psalm 63: 7, Ruth 2:12 en Mattheus 23: 37

Moeder zijn is in Gods ogen dus heel belangrijk, Hij heeft zelfs Zijn eigen Naam hieraan verbonden!
Wees gezegend moeders!